Jelikož sexualita je rozsáhlá, takřka nekonečná oblast, plná nejroztodivnějších lidských zálib, představ, tužeb a fantazií, je třeba se jí věnovat poněkud podrobněji, než to dokáže několik hodin sexuální výchovy ve školách, nebo rady v bulvárních a společenských magazínech. Pojďme tedy na to. Vezměme si třeba problém sadomasochismu. To je poněkud zastaralý termín, dnes se používá mnohem častěji pojmů dominace a submise. To je poněkud obsáhlejší termín, zahrnující všechny možné projevy dominantního chování na jedné a submisivního chování na druhé straně.

Zpestřete si sex

Nemusíte být právě BDSM pozitivní (Bondáž-Dominace-Submise/Sadismus-Masochismus), abyste si zpestřili domácí intimní hrátky. Lehkými důtkami, tzv.“šimrátky“ můžete partnera trochu rozehřát a způsobit mu lehké prokrvení prdelky, které jistě přispěje i k prokrvení jiných částí těla.

Čím se bavíte v sexu?
4 (80%)1