Se zpětnou vazbou se nesetkáváme jen v komunikaci. S tímto pojmem operuje i kybernetika, elektroakustika, automatizace i další obory. Vždy jde ale o práci s informací. Bývá přirovnávána ke slepecké holi, která poskytuje slepci informace, jež následně ovlivňují jeho další pohyb. Stejně tak tomu je i v komunikaci, kde zajišťuje shromažďování a práci s informacemi a jejich tok oběma směry. Výrazně přispívá ke zlepšení činnosti jednotlivce i týmu. Aby Váš způsob komunikace byl opravdu efektivní, naučíme Vás ji podávat i pracovat s tou, jíž se Vám dostalo od ostatních.

Praktická forma školení

Pro všechny, kdo na sobě chtějí pracovat, ale jejich způsob práce neumožňuje školení klasická, je tu forma virtuálních online kurzů, ve kterých Vás profesionálně připravenou přednáškou provede zkušený lektor. Jeho projev a přehledná vizualizace Vám zprostředkují užitečné informace, které se aplikují na modelových situacích. Můžete školení absolvovat ve svém volném čase naprosto kdykoliv, v případě potřeby i po částech, abyste množství informací snáze zažili a vstřebali.